winbaby.vn@gmail.com
0912.474.399
fb.com/winbaby.vn

Chính sách bảo hành đổi trả

Chính sách của Winbaby

  1. Khách hàng vui lòng cung cấp hóa đơn hoặc thông tin mua hàng
  2. Hàng mua rồi không được trả lại.
  3. Khách hành được đổi sảng phẩm bằng quá sản phẩm khác hoặc cao giá hơn sản phẩm đổi.
  4. Sản phẩm đổi phải còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, còn nguyên nhãn mác …
  5. Thời gian đổi hàng là 7 Ngày (tính từ ngày xuất hóa đơn)
0912.474.399
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.